Lin, Jianwen, Jiali Yang, Jianjun Lu, Xiaoyi Hao, Jiawei Liu, Huali Yan, Huayi Li, Yu Guo, Yong Gu, and Quanyong Cheng. “Clinical Features of De Novo Lung Neuroendocrine Tumor After Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma”. Journal of Analytical Oncology 11 (August 10, 2022): 24–32. Accessed December 2, 2023. https://www.neoplasiaresearch.com/pms/index.php/jao/article/view/676.